Mer info
& Biljetter

A Summer’s Tale

1.8—4.8.2018 | Westergellersen

video

A Summer’s Tale

A Summer’s Tale utspelar sig i norra delen av Luneburg Heath. Utomhusfestivalen fokuserar på bekvämlighet och ett alternativt program vid sidan om musikakterna, bland annat uppläsningar, film, kreativa installationer, scenkonst, interaktioner med besökarna och mycket mer.