Datapolicy

Uppdatera dina cookieinställningar:
Klicka här om du vill uppdatera dina cookieinställningar

Datapolicy

Inklusive sociala medier och analysverktyg

 

1) Namn och kontaktuppgifter för Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Denna information om dataskydd gäller informationsbehandling av
Personuppgiftsansvarig: FKP Scorpio Sverige AB, Löjtnantsgatan 25, 115 50 Stockholm.
E-post: datapolicy@fkpscorpio.se
Tfn.: + (0) 8 410 462 42

 

Dataskyddsombud för FKP Scorpio Sverige AB är Anna Fernqvist Svensson, Hellström Advokatbyrå KB, och kan nås på adress: Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm, eller via e-post: datapolicy@fkpscorpio.se.

 

2) Insamling och lagring av personuppgifter och arten och syftet med användningen

a) När du besöker vår webbplats
När du besöker vår webbplats www.fkpscorpio.se skickas information automatiskt av din enhets webbläsare till vår webbplats server. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Nedanstående information registreras därför utan din inblandning och lagras till dess den raderas:

 

• IP-adressen för den besökande datorn
• datum och tid för åtkomst
• webbadress
• webbplatsen som besökaren kom från (referrer-URL)
• webbläsaren som används och ibland, operativsystemet som din dator använder och namnet på din Internetleverantör.

 

Den här informationen behandlas av oss för följande syften:

 

• för att det ska vara lättare att använda webbplatsen
• för utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet
• för marknadsföringssyften.

 

Den rättslig grunden för databehandlingen finns i artikel 6.1.f i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt berättigade intresse härrör från ovan nämnda syften för datainsamling. I inget fall använder vi informationen som vi samlar in för att bedöma dig som person.

 

Utöver detta använder vi cookies och analystjänster när du besöker vår webbplats. Mer detaljerad information om detta finns i punkterna 4 och 5 i denna integritetspolicy.

 

b) Om registrering för vårt nyhetsbrev

Om du, i enlighet med artikel 6.1.a i GDPR, har gett ditt samtycke, kommer vi att använda din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Den enda information som krävs för att få nyhetsbrevet är en e-postadress.

Du kan avregistrera dig när som helst genom att klicka på länken som finns längst ned i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avregistrera dig genom att skicka e-post till datapolicy@fkpscorpio.se.

Vi använder Rule för att skicka våra nyhetsbrev. Det är med andra ord via Rule som de faktiska nyhetsbreven skickas. Komplett företagsnamn: Rule Communication - Nordic AB, Kammakargatan 48, 111 60 Stockholm.

 

Du kan läsa Rules datapolicy här: https://privacypolicy.trgr.be/gpp/955931/1/2018-05-21.html

 

3) Överföring av information

 

Det sker ingen överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra syften än de som anges nedan.

 

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till en tredje part om

 

• om du har samtyckt till detta i enlighet med artikel 6.1.a
• för att uppfylla avtal med dig eller om det är nödvändigt för att vidta åtgärder före avtalet ingås
• om överföringen måste ske i enlighet med artikel 6.1.c i GDPR (rättslig förpliktelse)
• om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse och ditt intresse inte väger tyngre (intresseavvägning enligt artikel 6.1.f i GDPR).

 

4) Cookies

 

Vi använder oss av cookies på vår webbplats. Cookies är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som sparas på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din enhet och de innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig kod.

 

Information om den specifika enheten som används lagras i cookien.

 

Användningen av cookies gör att det är lättare för dig att ta del av vårt erbjudande. För detta syfte använder vi så kallade sessionscookies för att se om du redan har besökt vissa webbsidor på vår webbplats. Dessa cookies tas bort automatiskt efter att du har lämnat vår webbplats.

 

Utöver detta använder vi också tillfälliga cookies som lagras på din enhet under en viss bestämd tid för att göra vår webbplats så användarvänlig som möjlig. När du besöker vår webbplats på nytt för att använda våra tjänster, vet vi att du har besökt oss tidigare samt vilka inmatningar och inställningar du gjorde så att du inte behöver göra det igen.

 

Vi använder även cookies för att registrera och utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande till dig (se punkt 5). Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt se att du har besökt vår webbplats vid ett tidigare tillfälle. Dessa cookies raderas automatiskt och alltid efter en viss tid.

 

Information som behandlas av cookies är nödvändig för de angivna syftena och för att skydda våra och tredje parts berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1.1.b i GDPR.

 

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies.

 

Du kan dock konfigurera webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator eller ange att du vill få ett meddelande när en cookie placeras på din dator. Om du helt inaktiverar cookies, kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

 

5) Analysverktyg

a) Spårningsverktyg
Den spårningsteknik som anges nedan och används av oss implementeras på grundval av artikel 6.1.f i GDPR. Vi använder denna teknik för att säkerställa behovsorienterad utveckling och optimering av vår webbplats. Vi använder även spårningsteknik för att registrera och utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande till dig. Dessa intressen ska ses som berättigade i den mening som avses i GDPR.

 

Förklaringar av syften för databehandling och datakategorier, finns i motsvarande spårningsverktyg.

 

b) Google Analytics
För att få en behovsorienterad utveckling och kontinuerlig optimering av våra webbsidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (https://www.google.com/intl/sv_se/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nedan benämnd "Google"). I samband med detta skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se punkt 4) används. Informationen som samlas in av cookien när du använder denna webbplats, till exempel

 

• webbläsartyp/version
• operativsystem som används
• referral URL (tidigare besökt webbsida)
• värdnamn för dator (IP-adress)
• tid för serverförfrågan

 

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och ta fram ytterligare tjänster på webbplatsen, för marknadsundersökningar och behovsorienterad utveckling av dessa webbsidor. I förekommande fall, vidarebefordras denna information även till tredje part, förutsatt att det är lagligt, eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss. I inget fall kommer din IP-adress att användas tillsammans med annan Google-data. IP-adresserna är anonymiserade, vilket förhindrar allokering (IP-maskering).

 

Du kan också förhindra registrering av information och din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som genereras av cookien samt Googles behandling av denna information genom att ladda ner och installera detta webbläsartillägg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Om du använder en mobil enhet kan du förhindra att Google Analytics registrerar information genom att ändra enhetens inställningar. När du gör det skapas en opt-out cookie som förhindrar att information registreras när du besöker denna webbplats: Opt-out cookien gäller endast för den här webbläsaren och endast på vår webbplats och den lagras på din enhet. Om du sedan raderar cookies i webbläsaren måste du skapa en ny opt-out cookie, annars börjar Google Analytics på nytt att registrera din information.

 

För dator kan du installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv&ref_topic=2919631
Mer information om Google Analytics dataskydd finns här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=se.

 

c) Google Adwords konverteringsspårning och remarketing
För att utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera dataanalyser använder vi oss även av Googles konverteringsspårning. Google Adwords placerar en cookie (se punkt 4) på din dator när du har kommit till vår webbplats via en Google-annons.

 

Dessa cookies gäller endast i 30 dagar och syftet är inte personlig identifiering. Om användaren besöker vissa webbsidor på Adwords kunders webbplats och cookien fortfarande är giltig, kan Google och kunden se att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till den här webbsidan.

 

AdWords kunder har alla olika cookies. Cookies kan därmed inte spåras på AdWords kunders webbsidor. Information som samlats in av konverteringscookies är till för konverteringsstatistik för Adwords kunder som har valt att använda konverteringsspårning. Adwords kunder får veta det totala antalet användare som har klickat på annonsen och vidarebefordrats till en webbsida som innehåller en tagg för konverteringsspårning. Det finns dock ingen information som kan identifiera användaren personligen.

 

Om du inte vill att spårning används kan du säga nej till den cookie som behövs för spårning genom att ändra webbläsarinställningarna, till exempel genom att inaktivera automatisk placering av cookies. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies från domänen www.googleadservices.com blockeras. Googles dataskyddsinformation när det gäller konverteringsspårning finns här: https://services.google.com/sitestats/de.html.

 

Mer information om Google AdWords databehandling finns i nedanstående integritetspolicys:

Google Adwords: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se

 

När Google AdWords används överförs dina personuppgifter till USA. När det gäller USA, har EU-kommissionen inte funnit att det finns en lämplig eller adekvat skyddsnivå för personuppgifter i GDPR:s mening, dvs. det finns inget adekvat skydd som beskrivs i artikel 45 i GDPR. Google LLC. är dock förpliktigat att behandla informationen i enlighet med EU-US Privacy Shield. Det innebär att det finns ett adekvat skydd för dina personuppgifter. Klicka på nedanstående länk för att få fullständig information om US Privacy Shield Framework:
https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 

Vi använder Google AdWords på vår webbplats. Google AdWords är ett annonseringsprogram framtaget av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder också remarketing-funktionen. Det gör att vi med hjälp av cookies kan visa annonser på vår webbplats som användarna är intresserade av. För detta syfte analyseras användarens interaktion med vår webbplats, t.ex. för att se vilka erbjudanden han eller hon är intresserad av. Det gör att vi kan visa riktade annonser på andra webbsidor efter att användaren har lämnat vår webbplats. De cookies som används syftar till att tydligt identifiera en webbläsare på en specifik dator, inte att identifiera en viss person och inga personuppgifter kommer att lagras. Du kan inaktivera cookies som Google använder genom att klicka på nedanstående länk och ladda ner och installera ett insticksprogram: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

Mer detaljerad information om Googles remarketing, och Googles integritetspolicy finns här: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Vi använder dessutom Google AdWords tjänst i samband med så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons som Google lagt ut, placeras en cookie för konverteringsspårning på din enhet. Dessa cookies gäller endast i 30 dagar och innehåller inga personuppgifter och syftet med dessa cookies är således inte personlig identifiering. Information som samlats in av konverteringscookies är till för konverteringsstatistik för Adwords kunder som har valt att använda konverteringsspårning.

 

Du kan dessutom inaktivera intressebaserade annonser på Google samt intressebaserade Google-annonser på Internet (inom Google Display Network), genom att gå in på http://www.google.se/settings/ads, eller inaktivera annonserna på http://www.aboutads.info/choices/. Mer information om inställningar och Googles dataskydd finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se.

 

d) Facebook-pixlar
När du besöker våra webbsidor observerar och dokumenterar vi ditt användarbeteende så att vi kan ge dig personliga rekommendationer på våra webbsidor på grundval av denna information. För detta syfte behandlar vi följande personuppgifter:

 

• IP-adress
• UU-ID
• WEBB-ID
• Enhetens fingeravtryck
• Webbläsarens fingeravtryck
• Cookies
• Geografisk lokalisering (IP-adress)

 

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom vi har ett berättigat intresse av att ge dig produktrekommendationer och genomföra marknadsföringsåtgärder på grundval av artikel 6.1.f i GDPR.

 

För bearbetningen använder vi Facebook-pixlar men vi använder endast standardfunktionerna. Mer information om databehandling med Facebook-pixlar finns i nedanstående integritetspolicys:
Facebook-pixlar: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

I samband med användningen av Facebook-pixlar överförs dina personuppgifter till USA. När det gäller USA har EU-kommissionen inte funnit att det finns en lämplig eller adekvat skyddsnivå för personuppgifter i GDPR:s mening, dvs. det finns inget adekvat skydd som beskrivs i artikel 45 i GDPR. Facebook Inc. är dock förpliktigat att behandla informationen i enlighet med EU-US Privacy Shield. Det innebär att det finns ett adekvat skydd för dina personuppgifter. Klicka på nedanstående länk för att få fullständig information om US Privacy Shield Framework:
https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 

e) Facebook Custom Audiences
(1) Webbplatsen använder också remarketing-funktionen Facebook Custom Audiences från Facebook Inc. ("Facebook"). Denna funktion gör att användarna av webbplatsen kan få se intresserelaterade annonser ("Facebook-annonser") efter att de har besökt Facebook eller andra webbplatser som också använder denna typ av funktioner. Vårt mål är att visa dig reklam som du är intresserad av och för att göra vår webbplats intressantare för dig.

 

(2) Marknadsföringsverktygen som används gör att din webbläsare automatiskt kopplar upp sig mot Facebook-servern. Vi kan inte påverka omfattningen och vidare utnyttjande av informationen som Facebook samlar in med det här verktyget och kan därför bara informera dig om vad vi vet. Genom att integrera Facebook Custom Audiences får Facebook den information som du har lagt upp på webbsidorna hos oss och vet när du har klickat på en annons som vi har visat. Om du är registrerad på Facebook-tjänsten kan Facebook koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook eller inte har loggat in, kan leverantören i vissa fall se och lagra din IP-adress och annan identifieringsinformation.

 

(3) Det går att inaktivera "Facebook Custom Audiences" här om du är inloggad på Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av din information är artikel 6.1.1.f i GDPR. Mer information om Facebooks databehandling finns här: https://www.facebook.com/about/privacy

 

f) Facebooksida
Vi använder även Facebooks plattform för vår Facebooksida https://www.facebook.com/fkpscorpiosweden. På grund av det använder Facebook cookies och samlar in information om hur Facebooksidan används. Det gör de från de enheter som Facebooksidans besökare använder. Dessa Facebook-cookies har alla ett unikt cookie-ID. Genom denna metod kan vi (och Facebook) ta del av anonym statistik om hur ni använder vår Facebooksida. Om du har några frågor om detta, kontakta oss eller vårt dataskyddsombud.

 

6) Insticksprogram för sociala medier

 

På vår webbplats använder vi på grundval av artikel 6.1.f i GDPR, sociala insticksprogram från sociala nätverk som Facebook och Twitter för att uppmärksamma vår verksamhet. Det underliggande annonssyftet ska anses vara ett berättigat intresse i enlighet med GDPR. Ansvaret för att driften sker i enlighet med dataskyddsbestämmelser ligger på respektive leverantörer. Integreringen av dessa insticksprogram sker genom den så kallade tvåklicksmetoden som syftar till att skydda besökare på vår webbplats så långt det är möjligt.

 

a) Facebook
Insticksprogram från Facebook används på vår webbplats för att göra användningen mer personlig. För detta syfte använder vi "GILLA" eller "DELA"-knapparna. Detta är ett ERBJUDANDE FRÅN Facebook:

 

Om du besöker en webbsida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, länkar din webbläsare direkt till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet skickas direkt från Facebook till din webbläsare och är integrerat med webbplatsen.

 

Insticksprogrammen gör att Facebook får information om att din webbläsare har kontaktat motsvarande webbsida hos oss, även om du inte har något Facebook-konto eller inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare till en Facebook-server i USA och lagras där.

 

Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook koppla besöket på vår webbplats direkt till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med insticksprogram, till exempel om du klickar på "GILLA" eller "DELA", överförs motsvarande information också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och visas för dina vänner som du har på Facebook.

 

Facebook kan använda denna information för reklam, marknadsundersökningar och behovsorienterad utveckling av Facebook-sidorna. För detta syfte skapar Facebook användar-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. för att utvärdera din användning av vår webbplats när det gäller annonserna som kommer via Facebook, för att informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår webbplats och tillhandahålla ytterligare tjänster när du använder Facebook.

 

Om du inte vill att Facebook ska använda informationen som samlas in om dig via oss och koppla den till ditt Facebook-konto, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

 

Mer information om Facebooks syfte med och omfattningen av datainsamling och vidare behandling, dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din privata sfär finns här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

b) Twitter
Våra Internet-sidor integrerar insticksprogram för Twitter Inc. (Twitter). Du ser Twitters insticksprogram (tweet-knappen) som en Twitter-logo på vår webbplats. En översikt över tweet-knapparna finns här: https://about.twitter.com/resources/buttons.

 

Om du besöker en webbsida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram skapas en direktlänk mellan din webbläsare och Twitter-servern. Twitter får på så sätt information om att du (med din IP-adress) har besökt våra webbsidor. Om du klickar på Twitters tweet-knapp när du är inloggad på ditt Twitter-konto, kan du länka innehållet på våra webbsidor till din Twitter-profil. Twitter kan därmed koppla besöket på våra webbsidor till ditt användarkonto. Vi vill göra dig uppmärksam på detta eftersom vi som leverantör av webbsidorna inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna eller om Twitters användning av dessa.

 

Om du inte vill att Twitter ska kunna koppla besöket på våra webbsidor måste du logga ut från ditt Twitter-konto.

 

Mer information finns i Twitters integritetspolicy: http://twitter.com/privacy.

 

c) YouTube
Vi har integrerat YouTube-videor i vårt online-erbjudande som lagras på http://www.youtube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. De är alla integrerade i ett "utökat dataskyddsläge", det vill säga ingen information om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videoklippen. Information överförs endast om du spelar upp videon, se nästa stycke. Vi kan inte kontrollera den här dataöverföringen.

 

Om du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har besökt motsvarande webbsida på vår webbplats. Vidare överförs den information som anges i punkt 2a i denna integritetspolicy. Det sker oavsett om YouTube gör ett användarkonto tillgängligt där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du har loggat in med Google kommer din information kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din profil med YouTube, måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube lagrar din information som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utveckling av sina webbplatser. Sådana analyser genomförs, även för användare som inte är inloggade, särskilt för att tillhandahålla specifik reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men om du vill göra det måste du vända dig till YouTube.

 

Du kan läsa mer om syftet och omfattningen av datainsamlingen samt YouTubes behandling av informationen i integritetspolicyn. Där kan du också få mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din privata sfär: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och omfattas av EU-USA-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

7) Berörda personernas rättigheter

 

Du har rätt att:
• i enlighet med artikel 15 i GDPR, begära att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i sådant fall få tillgång till uppgifterna. Du har även rätt att få information om bland annat ändamålet med behandlingen, kategorin av personuppgifter, kategorier av mottagare (vilka som får del eller kommer att få ta del av dina personuppgifter), den planerade lagringsperioden, dina rättigheter enligt artiklarna 16-21 nedan

 

• i enlighet med artikel 16 i GDPR, begära omedelbar korrigering av felaktiga uppgifter, eller att ofullständiga personuppgifter som lagras av oss kompletteras

 

• i enlighet med artikel 17 i GDPR, begära att dina personuppgifter som vi lagrar raderas, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information för att fullgöra en rättslig skyldighet, på grund av att det finns ett allmänt intresse, eller för att hävda, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter

 

• i enlighet med artikel 18 i GDPR, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du anser att uppgifterna är felaktiga, om behandlingen är olaglig men du inte vill att uppgifterna raderas och vi inte längre behöver dem, därför att du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter eller om du har invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR.

 

• i enlighet med artikel 20 i GDPR, begära att du får ta del av dina personuppgifter som du har gett oss, i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format, eller begära överföring till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

 

• i enlighet med artikel 7.1 i GDPR, återkalla ditt tidigare givna samtycke till oss när som helst.

 

• i enlighet med artikel 77 i GDPR, lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du, för detta syfte, välja tillsynsmyndigheten där du bor, där du har din arbetsplats eller där verksamheten har sin registrerade adress.

 

8) Rätt till invändning

 

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen, i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 21 i GDPR, förutsatt att det finns skäl att göra det utifrån din speciella situation, eller om invändningen gäller direktreklam. I det senare fallet har du en rätt till invändning utan att det krävs en speciell situation.

 

Om du vill utnyttja din rätt att återkalla ditt samtycke eller din rätt till invändning mot behandling, ber vi dig skicka ett meddelande via e-post till: datapolicy@fkpscorpio.se.

 

9) Lagring av uppgifter

 

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

 

10) Datasäkerhet

 

När du besöker webbplatsen använder vi SSL-protokoll (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. Det innebär normalt 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering, använder vi istället 128-bitars v3-teknik. Du kan se om våra webbsidor kan överföras krypterade genom att det finns en nyckel eller låssymbol i din webbläsares nedre statusfält.

 

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras i takt med den tekniska utvecklingen.

 

11) Nuvarande giltighet och ändringar av denna integritetspolicy

 

Den här integritetspolicyn gäller från och med maj 2018.

 

På grund av den fortsatta utvecklingen av vår webbplats och de erbjudanden som finns på den, eller på grund av förändringar i lagstiftning, kan vi behöva göra ändringar i denna integritetspolicy. Gällande integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats: https://www.fkpscorpio.se.

 

12) Tillsynsmyndighet

 

DATAINSPEKTIONEN, box 8114, 104 20 Stockholm, +46 (0) 8-657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se.

FKP Scorpio Group