Biljettvillkor

OM BILJETTKÖP:

Vid varje konsert använder vi oss alltid av en officiell biljettåterförsäljare. Vilken återförsäljare som används beror på var konserten hålls och vid vissa konserter kan flera officiella biljettåterförsäljare användas.

 

Vi rekommenderar alltid alla att köpa biljett via de officiella biljettåterförsäljarna. Det är det enda sättet att garantera att biljetten som köps är äkta samt att den säljs till rätt pris. Vid köp via andrahandsförsäljare kan vi som arrangör varken garantera biljettens äkthet eller att den inte säljs till överpris.

 

De länkar som publiceras i våra officiella kanaler (hemsida, nyhetsbrev med mera) leder alltid till en officiell biljettåterförsäljare. Är du som konsument osäker på vilken som är den officiella biljettåterförsäljaren till konserten du vill gå på, kontakta oss via info@fkpscorpio.se.

 

Om du trots detta köper biljett i andra hand kan vi som arrangör inte i förväg kontrollera att din biljett är äkta. Om biljetten visar sig vara falsk kommer du inte att komma in på konserten. Vi kommer inte heller kunna hjälpa dig ifall du köper biljetter i andra hand utan du får kontakta säljaren.

 

OM PERSONLIGA BILJETTER:

På vissa konserter är biljetterna personliga. Anledningen till det är oftast att biljetterna ska säljas för rätt pris direkt till fansen och inte köpas upp av personer/företag som endast är intresserad av att sälja dem vidare till ett dyrare pris.

 

Vid personliga biljetter hamnar biljettköparens namn automatiskt på samtliga biljetter som ordern omfattar. Är ni ett gäng som har biljetter från samma order och därmed har samma namn på era biljetter måste ni gå genom entrén samtidigt. Dessutom måste den vars namn står på biljetten kunna visa giltigt ID som överensstämmer med namnet på biljetten.

 

Vid konserter med personliga biljetter gäller oftast särskilda biljettvillkor, dessa presenteras och godkänns av dig som biljettköpare under köpprocessen.

 

OM NAMN PÅ BILJETTER TILL KONSERTER UTAN PERSONLIGA BILJETTER:

För konserter utan personliga biljetter spelar det ingen roll vilket namn som står på biljetten. Förutsatt att biljetten är äkta och inte redan har använts av någon annan kommer du att släppas in även om det inte är ditt namn som står på biljetten.

 

OM PRE-SALE / FÖRKÖP:

Till vissa konserter släpper vi ett begränsat antal biljetter till försäljning före det officiella biljettsläppet. Pre-sale-erbjudanden kan komma via till exempel vårt nyhetsbrev, artistens nyhetsbrev eller samarbetspartners. Däremot arrangerar vi aldrig pre-sale via andrahandsförsäljare, deras erbjudande om att boka biljett innan officiellt biljettsläpp garanterar dig inte biljett.

 

Pre-sale-erbjudanden har ibland särskilda villkor (som att biljetten måste hämtas ut på plats på arenan under konsertdagen). Är du osäker på om ett pre-sale-erbjudande är officiellt eller inte, kontakta oss via info@fkpscorpio.se.

 

OM ATT KÖPA/SÄLJA BILJETTER I ANDRA HAND:

Det är inte förbjudet att köpa eller sälja biljetter i andra hand. Vi som arrangör tar däremot inget ansvar för att biljetter som köps/säljs via andra kanaler än våra officiella biljettåterförsäljare är äkta eller att de inte säljs till överpris.

 

Tänk dig för innan du köper biljett i andra hand - många som köper biljett i andra hand blir lurade. Antingen får de falska biljetter/ingen biljett alls eller så får de betala ett högre pris än ordinarie pris för biljetten.

 

OM DIN BILJETT ÄR FALSK ELLER KOPIERAD:

Du har blivit utsatt för ett bedrägeri och bör genast polisanmäla detta.

 

Efter att du polisanmält finns det en möjlighet att få tillbaka pengarna via din bank. Kontakta din bank eller kortutgivare. Om du har betalat biljetterna med kreditkort har du rätt att ersättas om du inte fått vad du har betalat för. Kortreklamationen ska göras skriftligen och det är viktigt att du skickar med all dokumentation i ärendet och att du kan visa att du själv försökt lösa problemet först.

 

OM ÅLDERSGRÄNSER:

Notera att konserterna kan ha åldersgräns. Åldersgränserna beror antingen på att ljudvolymen kommer att vara högre än riktlinjerna för barn under 13 år, att det kommer finnas alkoholförsäljning på plats eller att konsertlokalen har en generell åldersgräns.

 

Vilken åldersgräns som gäller framgår i informationen om evenemanget här på fkpscorpio.se.

 

Åldersgränserna är strikta: Du ska ha uppnått åldersgränsen senast på konsertdagen. Detta gäller även barn i målsmans sällskap samt spädbarn med hörselkåpor.

 

Biljett återbetalas inte ifall du nekas entré på grund av att du inte uppfyller åldersgränsen/inte kan styrka din ålder med ID.

 

Är du osäker på vilken åldersgräns som gäller för någon av våra konserter? Kontakta oss på info@fkpscorpio.se.

 

TIDER FÖR KONSERT:

Det är du som konsertbesökare som ansvarar för att ta reda på när konserten äger rum. Den tid som står på biljetten anger generellt när dörrarna till konsertlokalen öppnar. Notera att detta kan komma att förändras från det att biljetterna släpps tills dess att konserten äger rum. Dagarna innan konserten äger rum hittar du aktuella tider på vår hemsida.

 

De tider för konsertstart som vi kommunicerar är cirkatider. Vi reserverar oss för att konserten kan dra i gång senare / tidigare. Var därför ute i god tid då du ska gå på konsert.

 

Notera: Om du har köpt VIP-biljett med early entrance, meet & great etc är det ditt ansvar att inhämta information om när entrén öppnar för dig. Sen ankomst innebär att du går miste om early entrnce, meet & great etc.

 

OM DU ÄR MISSNÖJD MED DIN PLATS:

Ibland kan vissa sittplatser som har sålts få skymd sikt på grund av att teknik- eller scenutrustning har tillkommit efter biljettsläpp. Om detta drabbar dig – kontakta publikvärd eller informationsdisken på arenan. Vi försöker vid sådana tillfällen alltid att i möjligaste mån erbjuda en annan plats. Detta gäller dock ej platser som har sålts som ”skymd sikt” eller ”sidosikt” eller någon annan kategori förutom ordinarie biljetter

 

Eventuella klagomål måste alltid framföras på plats innan konsertstart. Efter påbörjad konsert betraktas platsen som godkänd av dig som besökare.

 

VID UPPSKJUTEN / FLYTTAD KONSERT:

Om en konsert skjuts upp till ett senare datum eller konserten flyttas till en annan lokal gäller redan köpt biljett även till det nya datumet / den nya lokalen och du som biljettköpare behöver inte göra något. Om redan köpt biljett inte gäller till det nya datumet eller om redan köpt biljett måste bytas ut kommer du som biljettköpare att få information om detta till den mailadress som användes vid biljettköpet.

 

Det är du som konsertbesökare som ansvarar för att inhämta information om uppskjuten / flyttad konsert. På vår hemsida ser du alltid aktuell info gällande datum och lokal för konserten du har köpt biljett till.

 

OM VI MÅSTE STÄLLA IN, BYTA SPELPLATS ELLER FLYTTA FRAM EVENEMANGET:

Om vi som arrangör måste ställa in evenemanget (helt eller delvis), om det avbryts eller vi måste flytta det till annan tidpunkt eller annan dag på grund av någon omständighet som vi som arrangör inte kan påverka är våra skyldigheter som arrangör begränsande till vad som följer av dessa villkor. Detsamma gäller om du som besökare av befogad anledning nekats entré eller avhyst från evenemanget (exempel på befogad anledning är om du utgör en risk för dig själv och andra besökare; om du är under påverkan av alkohol eller droger eller om du har vägrat att genomgå säkerhetskontroll).

 

Vi som arrangör är aldrig skyldig att ersätta dig som besökare för direkta-, indirekta- eller följdskador som t.ex. boendekostnader, matkostnader, reskostnader eller utebliven lön i samband med att vi som arrangör på grund av händelse utanför vår kontroll måste ställa in (helt eller delvis), byta spelplats eller flytta det till annan tidpunkt eller annan dag.

 

FORCE MAJEURE:

Om det inträffar händelser som vi som arrangör inte kan påverka och som förhindrar oss från att genomföra evenemanget är vi befriade från våra skyldigheter att genomföra evenemanget. Exempel på sådana händelser är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hindrar ett genomförande och som vi som arrangör inte rimligen kan påverka.

 

FKP Scorpio Group